Laixeviet.com

Trang web trực tuyến học luật giao thông và hướng dẫn lái xe ô tô và xe máy

Cần chuyển nhượng toàn bộ 800 videos gốc bản quyền của kênh youtube laixeviet + domain laixeviet.com
Liên Hệ: 0928.784.260
Xem chi tiết


Responsive imageVideo Giới thiệu biển chỉ dẫn Responsive imageVideo Biển 401 - Bắt đầu đường ưu tiên Responsive imageVideo Biển 402 - Hết đoạn đường ưu tiên
Responsive imageVideo Biển 403a - Đường dành cho ô tô Responsive imageVideo Biển 403b - Đường dành cho ô tô, xe máy Responsive imageVideo Biển 404a - Hết đường dành cho ô tô
Responsive imageVideo Biển 404b - Hết đường dành cho ô tô, xe máy Responsive imageVideo Biển 405a - Đường cụt bên phải Responsive imageVideo Biển 405b - Đường cụt bên trái
Responsive imageVideo Biển 405c - Đường cụt phía trước Responsive imageVideo Biển 406 - Được ưu tiên qua đường hẹp Responsive imageVideo Biển 407a - Đường một chiều được đặt sau ngã ba, ngã tư
Responsive imageVideo Biển 407b - Đường một chiều được đặt trước ngã ba, ngã tư Responsive imageVideo Biển 407c - Đường một chiều được đặt trước ngã ba, ngã tư Responsive imageVideo Biển 408 - Nơi đỗ xe
Responsive imageVideo Biển 409 - Chỗ quay xe Responsive imageVideo Biển 410 - Khu vực quay xe Responsive imageVideo Biển 411 - Hướng đi trên mỗi làn đường theo vạch kẻ đường
Responsive imageVideo Biển 412a - Làn đường dành cho ô tô khách Responsive imageVideo Biển 412b - Làn đường dành cho ô tô con Responsive imageVideo Biển 412c - Làn đường dành cho ô tô tải
Responsive imageVideo Biển 412d - Làn đường dành cho xe mô tô Responsive imageVideo Biển 413a - Đường có làn đường dành cho ô tô khách Responsive imageVideo Biển 413b - Rẽ ra đường có làn đường dành cho ô tô khách
Responsive imageVideo Biển 413c - Rẽ ra đường có làn đường dành cho ô tô khách Responsive imageVideo Biển 414a - Chỉ hướng đường Responsive imageVideo Biển 414b - Chỉ hướng đường
Responsive imageVideo Biển 414c - Chỉ hướng đường Responsive imageVideo Biển 414d - Chỉ hướng đường Responsive imageVideo Biển 415 - Mũi tên chỉ hướng đi
Responsive imageVideo Biển 416 - Lối đi đường vòng tránh Responsive imageVideo Biển 417 - Chỉ hướng đường phải đi cho từng loại xe Responsive imageVideo Biển 418 - Lối đi ở những vị trí cấm rẽ
Responsive imageVideo Biển 419 - Chỉ dẫn địa giới Responsive imageVideo Biển 420 - Bắt đầu khu đông dân cư Responsive imageVideo Biển 421 - Hết khu đông dân cư
Responsive imageVideo Biển 422 - Di tích lịch sử Responsive imageVideo Biển 423a và 423b - Đường người đi bộ sang ngang Responsive imageVideo Biển 424a và 424b - Cầu vượt qua đường cho người đi bộ
Responsive imageVideo Biển 424c và 424d - Hầm chui qua đường cho người đi bộ Responsive imageVideo Biển 425 - Bệnh viện Responsive imageVideo Biển 426 - Trạm cấp cứu
Responsive imageVideo Biển 427a - Trạm sửa chữa Responsive imageVideo Biển 427b - Trạm kiểm tra tải trọng xe Responsive imageVideo Biển 428 - Trạm cung cấp xăng dầu
Responsive imageVideo Biển 429 - Nơi rửa xe Responsive imageVideo Biển 430 - Điện thoại Responsive imageVideo Biển 431 - Trạm dừng nghỉ
Responsive imageVideo Biển 432 - Khách sạn Responsive imageVideo Biển 433 - Nơi nghỉ mát Responsive imageVideo Biển 434a - Bến xe buýt
Responsive imageVideo Biển 434b - Bến xe tải Responsive imageVideo Biển 435 - Bến xe điện Responsive imageVideo Biển 436 - Trạm cảnh sát giao thông
Responsive imageVideo Biển 437 - Đường cao tốc Responsive imageVideo Biển 438 - Hết đường cao tốc Responsive imageVideo Biển 439 - Tên cầu
Responsive imageVideo Biển 440 - Đoạn đường thi công Responsive imageVideo Biển 441 - Báo hiệu phía trước có công trường thi công Responsive imageVideo Biển 442 - Chợ
Responsive imageVideo Biển 443 - Xe kéo moóc Responsive imageVideo Biển 444 - Biển báo chỉ dẫn địa điểm Responsive imageVideo Biển 445 - Biển báo mô tả tình trạng đường
Responsive imageVideo Biển 446 - Nơi đỗ xe dành cho người tàn tật Responsive imageVideo Biển 447 - Biển báo cầu vượt liên thông