Laixeviet.com

Trang web trực tuyến học luật giao thông và hướng dẫn lái xe ô tô và xe máy

Cần chuyển nhượng toàn bộ 800 videos gốc bản quyền của kênh youtube laixeviet + domain laixeviet.com
Liên Hệ: 0928.784.260
Xem chi tiết


Responsive imageVideo Giới thiệu biển hiệu lệnh Responsive imageVideo Biển 301a - Hướng đi phải theo (các xe chỉ được đi thẳng) Responsive imageVideo Biển 301b - Hướng đi phải theo (các xe chỉ được rẽ phải)
Responsive imageVideo Biển 301c - Hướng đi phải theo (các xe chỉ được rẽ trái) Responsive imageVideo Biển 301d - Hướng đi phải theo (các xe chỉ được rẽ phải) Responsive imageVideo Biển 301e - Hướng đi phải theo (các xe chỉ được rẽ trái)
Responsive imageVideo Biển 301f - Hướng đi phải theo (các xe chỉ được đi thẳng và rẽ phải) Responsive imageVideo Biển 301h - Hướng đi phải theo (các xe chỉ được đi thẳng và rẽ trái) Responsive imageVideo Biển 301i - Hướng đi phải theo (các xe chỉ được rẽ trái và rẽ phải)
Responsive imageVideo Biển 302a - Hướng phải đi vòng chướng ngại vật sang phải Responsive imageVideo Biển 302b - Hướng phải đi vòng chướng ngại vật sang trái Responsive imageVideo Biển 303 - Nơi giao nhau chạy theo vòng xuyến
Responsive imageVideo Biển 304 - Đường dành cho xe thô sơ Responsive imageVideo Biển 305 - Đường dành cho người đi bộ Responsive imageVideo Biển 306 - Tốc độ tối thiểu cho phép
Responsive imageVideo Biển 307 - Hạn chế tốc độ tối thiểu Responsive imageVideo Biển 308a - Tuyến đường cầu vượt cắt qua Responsive imageVideo Biển 308b - Tuyến đường cầu vượt cắt qua
Responsive imageVideo Biển 309 - Ấn còi Responsive imageVideo Biển 310a - Hướng đi phải theo cho các xe chở hàng nguy hiểm (rẽ trái) Responsive imageVideo Biển 310b - Hướng đi phải theo cho các xe chở hàng nguy hiểm (đi thẳng)
Responsive imageVideo Biển 310c - Hướng đi phải theo cho các xe chở hàng nguy hiểm (rẽ phải) Responsive imageVideo Bảng tóm tắt biển hiệu lệnh