Laixeviet.com

Trang web trực tuyến học luật giao thông và hướng dẫn lái xe ô tô và xe máy

Cần chuyển nhượng toàn bộ 800 videos gốc bản quyền của kênh youtube laixeviet + domain laixeviet.com
Liên Hệ: 0928.784.260
Xem chi tiết


Responsive imageVideo Giới thiệu biển báo nguy hiểm Responsive imageVideo Biển 201a - Chỗ ngoặt nguy hiểm vòng bên trái Responsive imageVideo Biển 201b - Chỗ ngoặt nguy hiểm vòng bên phải
Responsive imageVideo Biển 202a - Nhiều chỗ ngoặt nguy hiểm liên tiếp vòng bên trái Responsive imageVideo Biển 202b - Nhiều chỗ ngoặt nguy hiểm liên tiếp vòng bên phải Responsive imageVideo Biển 203a - Đường bị hẹp cả hai bên
Responsive imageVideo Biển 203b - Đường bị hẹp về phía trái Responsive imageVideo Biển 203c - Đường bị hẹp về phía phải Responsive imageVideo Biển 204 - Đường hai chiều
Responsive imageVideo Biển 205 - Đường giao nhau Responsive imageVideo Biển 206 - Giao nhau chạy theo vòng xuyến Responsive imageVideo Biển 207 - Giao nhau với đường không ưu tiên
Responsive imageVideo Biển 208 - Giao nhau với đường ưu tiên Responsive imageVideo Biển 209 - Giao nhau có tín hiệu đèn Responsive imageVideo Biển 210 - Giao nhau với đường sắt có rào chắn
Responsive imageVideo Biển 211a - Giao nhau với đường sắt không có rào chắn Responsive imageVideo Biển 211b - Giao nhau với đường tàu điện Responsive imageVideo Biển 212 - Cầu hẹp
Responsive imageVideo Biển 213 - Cầu tạm Responsive imageVideo Biển 214 - Cầu quay/ cầu cất Responsive imageVideo Biển 215 - Kè, vực sâu phía trước
Responsive imageVideo Biển 216 - Đường ngầm Responsive imageVideo Biển 217 - Bến phà Responsive imageVideo Biển 218 - Cửa chui
Responsive imageVideo Biển 219 - Dốc xuống nguy hiểm Responsive imageVideo Biển 220 - Dốc lên nguy hiểm Responsive imageVideo Biển 221a - Đường có ổ gà, lồi lõm
Responsive imageVideo Biển 221b - Đường có sóng mấp mô nhân tạo Responsive imageVideo Biển 222a - Đường trơn Responsive imageVideo Biển 222b - Lề đường nguy hiểm
Responsive imageVideo Biển 223a - Vách núi nguy hiểm bên trái Responsive imageVideo Biển 223b - Vách núi nguy hiểm bên phải Responsive imageVideo Biển 224 - Đường người đi bộ cắt ngang
Responsive imageVideo Biển 225 - Trẻ em Responsive imageVideo Biển 226 - Đường người đi xe đạp cắt ngang Responsive imageVideo Biển 227 - Công trường
Responsive imageVideo Biển 228a - Đá lở bên trái Responsive imageVideo Biển 228b - Đá lở bên phải Responsive imageVideo Biển 228c - Sỏi đá bắn lên
Responsive imageVideo Biển 229 - Giải máy bay lên xuống Responsive imageVideo Biển 230 - Gia súc Responsive imageVideo Biển 231 - Thú rừng vượt qua đường
Responsive imageVideo Biển 232 - Gió ngang Responsive imageVideo Biển 233 - Nguy hiểm khác Responsive imageVideo Biển 234 - Giao nhau với đường hai chiều
Responsive imageVideo Biển 235 - Đường đôi Responsive imageVideo Biển 236 - Hết đường đôi Responsive imageVideo Biển 237 - Cầu vồng
Responsive imageVideo Biển 238 - Đường cao tốc phía trước Responsive imageVideo Biển 239 - Đường cáp điện ở phía trên Responsive imageVideo Biển 240 - Đường hầm
Responsive imageVideo Biển 241 - Ùn tắc giao thông Responsive imageVideo Biển 242a - Nơi một đường sắt giao vuông góc với đường bộ Responsive imageVideo Biển 242b - Nơi hai đường sắt giao vuông góc với đường bộ
Responsive imageVideo Biển 243 - Nơi đường sắt giao không vuông góc với đường bộ Responsive imageVideo Biển 244 - Đoạn đường hay xảy ra tai nạn Responsive imageVideo Biển 245 - Đi chậm
Responsive imageVideo Biển 246a - Chú ý chướng ngại vật vòng tránh ra hai bên Responsive imageVideo Biển 246b - Chú ý chướng ngại vật vòng tránh sang bên trái Responsive imageVideo Biển 246c - Chú ý chướng ngại vật vòng tránh sang bên phải
Responsive imageVideo Biển 247 - Chú ý đỗ xe