Laixeviet.com

Trang web trực tuyến học luật giao thông và hướng dẫn lái xe ô tô và xe máy

Cần chuyển nhượng toàn bộ 800 videos gốc bản quyền của kênh youtube laixeviet + domain laixeviet.com
Liên Hệ: 0928.784.260
Xem chi tiết


Responsive imageVideo Giới thiệu biển báo cấm Responsive imageVideo Biển 101 - Đường cấm Responsive imageVideo Biển 102 - Cấm đi ngược chiều
Responsive imageVideo Biển 103a - Cấm ô tô Responsive imageVideo Biển 103b - Cấm ô tô rẽ phải Responsive imageVideo Biển 103c - Cấm ô tô rẽ trái
Responsive imageVideo Biển 104 - Cấm mô tô Responsive imageVideo Biển 105 - Cấm ô tô và mô tô Responsive imageVideo Biển 106a - Cấm ô tô tải
Responsive imageVideo Biển 106b - Cấm ô tô tải trên 2,5T Responsive imageVideo Biển 106c - Cấm xe chở hàng nguy hiểm Responsive imageVideo Biển 107 - Cấm ô tô khách và ô tô tải
Responsive imageVideo Biển 108 - Cấm ô tô, máy kéo kéo moóc hoặc sơ mi rơ moóc Responsive imageVideo Biển 109 - Cấm máy kéo Responsive imageVideo Biển 110a - Cấm đi xe đạp
Responsive imageVideo Biển 110b - Cấm xe đạp thồ Responsive imageVideo Biển 111a - Cấm xe gắn máy Responsive imageVideo Biển 111b - Cấm xe ba bánh loại có động cơ (xe lam)
Responsive imageVideo Biển 111c - Cấm xe ba bánh loại có động cơ (xích lô máy) Responsive imageVideo Biển 111d - Cấm xe ba bánh không có động cơ (xích lô) Responsive imageVideo Biển 112 - Cấm người đi bộ
Responsive imageVideo Biển 113 - Cấm xe người kéo, đẩy Responsive imageVideo Biển 114 - Cấm xe súc vật kéo Responsive imageVideo Biển 115 - Hạn chế trọng lượng xe
Responsive imageVideo Biển 116 - Hạn chế trọng lượng trên trục xe Responsive imageVideo Biển 117 - Hạn chế chiều cao Responsive imageVideo Biển 118 - Hạn chế chiều ngang
Responsive imageVideo Biển 119 - Hạn chế chiều dài ô tô Responsive imageVideo Biển 120 - Hạn chế chiều dài ô tô, máy kéo kéo moóc hoặc sơ mi rơ moóc Responsive imageVideo Biển 121 - Cự ly tối thiểu giữa hai xe
Responsive imageVideo Biển 122 - Dừng lại Responsive imageVideo Biển 123a - Cấm rẽ trái Responsive imageVideo Biển 123b - Cấm rẽ phải
Responsive imageVideo Biển 124a - Cấm quay xe Responsive imageVideo Biển 124b - Cấm ô tô quay đầu xe Responsive imageVideo Biển 125 - Cấm vượt
Responsive imageVideo Biển 126 - Cấm ô tô tải vượt Responsive imageVideo Biển 127 - Tốc độ tối đa cho phép Responsive imageVideo Biển 128 - Cấm sử dụng còi
Responsive imageVideo Biển 129 - Kiểm tra Responsive imageVideo Biển 130 - Cấm dừng xe và đỗ xe Responsive imageVideo Biển 131a - Cấm đỗ xe
Responsive imageVideo Biển 131b - Cấm đỗ xe ngày lẻ Responsive imageVideo Biển 131c - Cấm đỗ xe ngày chẵn Responsive imageVideo Biển 132 - Nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp
Responsive imageVideo Biển 133 - Hết cấm vượt Responsive imageVideo Biển 134 - Hết hạn chế tốc độ tối đa Responsive imageVideo Biển 135 - Hết tất cả các lệnh cấm
Responsive imageVideo Biển 136 - Cấm đi thẳng Responsive imageVideo Biển 137 - Cấm rẽ trái và rẽ phải Responsive imageVideo Biển 138 - Cấm đi thẳng và rẽ trái
Responsive imageVideo Biển 139 - Cấm đi thẳng và rẽ phải Responsive imageVideo Biển 140 - Cấm xe công nông