Laixeviet.com

Trang web trực tuyến học luật giao thông và hướng dẫn lái xe ô tô và xe máy

Cần chuyển nhượng toàn bộ 800 videos gốc bản quyền của kênh youtube laixeviet + domain laixeviet.com
Liên Hệ: 0928.784.260
Xem chi tiết


Responsive imageVideo Giới thiệu vạch trên 60 km/h Responsive imageVideo Vạch số 1 - Phân chia 2 làn xe đi ngược chiều, được đè vạch Responsive imageVideo Vạch số 2 - Phân chia các làn xe đi cùng chiều, được đè vạch
Responsive imageVideo Vạch số 3 - Phân chia các làn xe đi cùng chiều, được đè vạch Responsive imageVideo Vạch số 4 - Phân chia giữa làn xe cơ giới và xe thô sơ Responsive imageVideo Vạch số 5 - Xe có động cơ được đè vạch
Responsive imageVideo Vạch số 8 - Phân chia ranh giới xe có động cơ và xe không có động cơ Responsive imageVideo Vạch số 9 - Dành cho người đi bộ qua đường Responsive imageVideo Vạch số 12 - Sắp tới chỗ có người đi bộ qua đường
Responsive imageVideo Vạch số 13 - Xác định khoảng cách xe Responsive imageVideo Vạch số 15 - Tách làn kiểu trực tiếp Responsive imageVideo Vạch số 16 - Tách làn có đoạn chuyển tiếp song song
Responsive imageVideo Vạch số 17 - Nhập làn kiểu trực tiếp Responsive imageVideo Vạch số 18 - Nhập làn có đoạn chuyển tiếp song song Responsive imageVideo Vạch số 19,20,21 - Vạch vị trí dừng xe
Responsive imageVideo Vạch số 27 - Cấm vượt xe, cấm đè vạch Responsive imageVideo Vạch số 28 - Cấm vượt xe bên có đường liền Responsive imageVideo Vạch số 35 - Cấm thay đổi làn xe
Responsive imageVideo Vạch số 36 - Cấm dừng xe Responsive imageVideo Vạch số 37 - Cấm đỗ xe hay dừng xe Responsive imageVideo Vạch số 40 - Nhường đường
Responsive imageVideo Vạch số 41 - Giảm tốc độ nhường đường Responsive imageVideo Vạch số 52 - Cấm dừng xe Responsive imageVideo Vạch số 54 - Dành cho làn xe chuyên dùng