Laixeviet.com

Trang web trực tuyến học luật giao thông và hướng dẫn lái xe ô tô và xe máy

Cần chuyển nhượng toàn bộ 800 videos gốc bản quyền của kênh youtube laixeviet + domain laixeviet.com
Liên Hệ: 0928.784.260
Xem chi tiết


Responsive imageVideo Giới thiệu vạch dưới 60 km/h Responsive imageVideo Vạch số 1.1 - Cấm đè vạch Responsive imageVideo Vạch số 1.2 - Xe chạy được phép đè lên vạch khi cần thiết
Responsive imageVideo Vạch số 1.3 - Cấm đè vạch Responsive imageVideo Vạch số 1.4 - Cấm dừng xe và đỗ xe Responsive imageVideo Vạch số 1.5 - Phân chia các làn xe đi cùng chiều hoặc ngược chiều
Responsive imageVideo Vạch số 1.6 - Sắp đến vạch 1.1 hay vạch 1.11 Responsive imageVideo Vạch số 1.7 - Chỉ dẫn hướng rẽ tại nơi giao nhau Responsive imageVideo Vạch số 1.8 - Chỉ dẫn xe tách làn, nhập làn
Responsive imageVideo Vạch số 1.9 - Quy định ranh giới làn xe dự trữ Responsive imageVideo Vạch số 1.10 - Cấm đỗ xe Responsive imageVideo Vạch số 1.11 - Xe bên vạch đứt được phép đè lên vạch để vượt xe
Responsive imageVideo Vạch số 1.12 - Dừng lại Responsive imageVideo Vạch số 1.13 - Dừng lại nhường đường Responsive imageVideo Vạch số 1.14 - Nơi người đi bộ qua đường
Responsive imageVideo Vạch số 1.15 - Nơi xe đạp đi ngang qua đường Responsive imageVideo Vạch số 1.16 - Cấm đè vạch Responsive imageVideo Vạch số 1.17 - Cấm dừng, đỗ của bất kỳ một loại phương tiện nào
Responsive imageVideo Vạch số 1.18 - Phải đi theo hướng mũi tên Responsive imageVideo Vạch số 1.19 - Phía trước đường bị hẹp Responsive imageVideo Vạch số 1.20 - Sắp đến vạch 1.13 (được phép đè qua vạch)
Responsive imageVideo Vạch số 1.21 - Sắp đến vạch dừng lại 1.12 Responsive imageVideo Vạch số 1.22 - Số hiệu của đường Responsive imageVideo Vạch số 1.23 - Làn xe dành cho ô tô khách chạy theo tuyến quy định
Responsive imageVideo Vạch số 2 - Nhóm vạch đứng